Megawatni blok

Capstone C1000S  Mikroturbino sestavlja pet posameznih C200 Mikroturbin in zagotavlja brezstopenjsko regulacijo moči od 10 do 1000kW električno. Pri Pri nazivni moči in direktni uporabi izpuha stoji termično 1.950kW, pri vmesno vklopljenem toplovodnem izmenjevalcu pa 1.540 kW na razpolago. Avtomatska sinhronizacija z električnim omrežjem in zaščitno relejne funkcije so integrirane in Mikroturbina omogoča direkten priklop na električno omrežje. Mikroturbina C1000 ima integrirane industrijske in RS232 vmesnike za daljinski nadzor in upravljanje in se lahko preko različnih modemov krmili na daljavo. Otočno delovanje, izmenjevalci za toplo vodo, paro, absorpcijski hladilniki idr., so opcijsko dosegljivi po potrebi uporabnika.

Jedro Mikroturbine sestavljajo: kompresor, rekuperator, gorilna komora, turbina, generator, močnostna avtomatika ter mikroprocesorsko krmiljenje. Vsi vrteči deli se nahajajo skupaj na samo eni osi, ki se vrti z do 60.000 vrtljaji na minuto na ležajih zračne blazine.

Tehnologija C1000S Mikroturbine ne potrebuje mazalnih ali hladilnih sredstev in zagotavlja dolgo življensko dobo. Računalniško krmiljenje omogoča uporabniku kontroliran nadzor z mikroprocesorsko programsko podporo, npr. maksimalni električni izkoristek, določanje prioritet, sledenje porabi, programirane funkcije čas/moč in druge rešitve.

Vse emisije Mikroturbine so ekstremno nizke, npr. pri CARB model: NOx < 8 mg/m³, CO < 9 mg/m³. Neposredna uporaba izpuha za npr. namene sušenja ali gretja je neproblematična. Življenjska doba Mikroturbine je 80.000 delovnih ur, revizija pri 40.000 delovnih urah. Capstone C1000 Mikroturbina je na razpolago tudi v izvedenkah za utekočinjen plin, biodizel, kurilno olje, bioplin, deponijski plin ali plin čistilnih naprav, idr..