Sodobna kompaktna kogeneracija

Capstone C200S je naprava za proizvodnjo elektrike z ekstremno nizkimi emisijami. Mikroturbina C200S zagotavlja optimalno brezstopenjsko regulacijo 10 do 200kW električno. Pri direktni uporabi izpuha stoji termično 395 kW, preko vmesnega toplovodnega izmenjevalca 290 kW na razpolago. Zaščitno relejne funkcije in avtomatska sinhronizacija z električnim omrežjem so integrirane in Mikroturbina omogoča direkten priklopi na električno omrežje. Mikroturbina C200S ima integrirane industrijske in RS232 vmesnike za daljinski nadzor in upravljanje in se lahko preko različnih modemov krmili na daljavo. Otočno delovanje, različni izmenjevalci za toplo vodo, absorpcijski hladilniki so opcijsko dosegljivi. Možno je povezati do 30 enot C200S v sistem.

Jedro Mikroturbine sestavljajo: kompresor, rekuperator, gorilna komora, turbina, generator, usmernik, močnostno krmiljenje z mikroprocesorskim nadzorom. Vsi vrteči deli se nahajajo skupaj na samo eni osi in ki se vrti z do 60.000 vrtljaji na minuto na zračnih ležajih brez vzdrževanja. Tehnologija C200 Mikroturbina ne potrebuje mazalnih ali hladilnih sredstev in zagotavlja dolgo življensko dobo. Računalniško krmiljenje omogoča uporabniku kontroliran nadzor z mikroprocesorsko programsko podporo, maksimalni električni izkoristek, določanje prioritet, sledenje porabi, čas/moč funkcije, skupinsko delo Mikroturbin, itd. .

Emisije Mikroturbine, npr. CARB modela NOx <8mg/m³, CO <9mg/m³ so ekstremno nizke. Neposredna uporaba izpuha za npr. namene sušenja optimira ekonomski učinek.

Življenjska doba Mikroturbine je 80.000 ur, revizija pri 40.000 delovnih urah. Capstone C200S Mikroturbina je na razpolago tudi v izvedenkah za utekočinjen plin, biodizel, kurilno olje, bioplin, deponijski plin ali plin čistilnih naprav, idr..