Animacija Capstone Mikroturbine

Maksimalna poenostavitev visokoučinkovitega stroja s samo enim vrtečim se delom.  Capstone Mikroturbine so opremljene z unikatnimi zračnimi ležaji kateri ne potrebujejo vzdrževanja, mazalnih in hladilnih sredstev. Konstrukcija sistema je garant za dolgo življensko dobo in izredno zanesljivost delovanja. Obratujejo na zemeljski plin, bioplin, propan, deponijski plin, plin komunalnih čistilnih naprav in drugi energente.

Mikroturbine predstavljajo emisijsko optimirano tehnologijo, daleč pod vsako globalno zahtevo, npr. emisija dušikovih oksidov tudi do samo 8mg/Nm3, formaldehid pa na meji detekcije merilnih naprav.

Capstone Mikroturbine so preiskušene skozi desetine milijonov obratovalnih ur. Predvideno je samo 6 ur preventivnega servisiranja na leto.

Najsodobnejša avtomatika omogoča mrežno in otočno obratovanje, daljinski nadzor in servisiranje. Mikroturbina nima vibracij in hrupnost pod 65 dB(A).

Zaradi svojih odličnih lastnosti se Capstone turbine uporabljajo na praktično vsakem področju, kjer je potrebna elektrika, toplota ali hlajenje: računski centri, poslovne zgradbe, športni objekti, rastlinjaki, industrija, supermarketi, stanovanjske zgradbe, hibridna vozila, bioplinarne, deponije, .. .

Ekonomika Capstone tehnologije je boljša od sonca, vode ali vetra.