Verdesis, francoski distributer Capstona je postavil na deponijo v Chagnyju megawatno mikroturbino Capstone C1000. Mikroturbine so zaradi principa delovanja, trajnosti in minimalnega vzdrževanja ter posledično nizkimi stroški vzdrževanja še posebej primerne za težavne energente kot je npr. deponijski plin. Odlično se prilagajajo nihanjem goriva ter omogočajo enostavno prestavitev na novo lokacijo v kolikor deponija presahne. Zasnovane so za 80.000, to je približno 20.000 delovnih ur več od klasičnega batnega plinskega motor.

Laibach nudi Mikroturbinske rešitve za najmanjše deponije, do sedaj neintersantne za energetsko izkoriščanje z plinskimi motorji, to je od 30kW pa vse do 14MW primernih za največje in v poljubnih velikostih in po eksploatacijskih možnosti deponij. Pri tem zagotavljamo ob maksimalni skrbi za okolje, rešitev na ključ. Emisije mikroturbin so namreč tudi do stokrat nižje konkurenčnih tehnologij in predvsem ne zastrupljajo prebivalstva z rakotvornim Formaldehidom, prašnimi delci in nevarnimi dušikovimi oksidi.