C1000 MikroTurbina

C1000 MikroTurbina

Capstone C1000 Mikroturbina se sastoji od pet pojedinačnih C200 Mikroturbina i obezbjeđuje bezstupanjsku regulaciju snage od 10 do 1000 kW. Kod nazivne snage i izravne primjene ispuha stoji na raspolaganju termički 1.950 kW, a preko posrednog toplovodnog izmjenivača...

Para sa kogeneracijom

Para sa kogeneracijom

Energetska djelotvornost radnih procesa znači upravljanje sa troškovima. A pri tome profitabilna i emisijski optimizirana tehnologija ne samo da poboljšava konkurentnost, već i doprinosi očuvanju okoline i zdravlja. Odpadna toplota 280ᵒC zraka za izgaranje...

Nečujna MikroTurbina

Nečujna MikroTurbina

Za stroge gradske centre, tiha područja i osjetljive susjede postižemo sa dva tipa zvučnih izolacija MikroTurbina Capstone jako niske glasnoće 38dB (A) na 1 metar udaljenosti, odnosno 45dB(A), ovisno od projektnih zahtjeva. S time smo postavili novu tehnološku...

Nova Trigeneracija

Dvostupanjski apsorpcijski  hladnjak visoke djelotvornosti, korišten u kombinaciji sa otpadnom toplinom Capstone MikroTurbine je garancija za visoko djelotvoran suproizvodno-trigeneracijski sistem. Osigurava pouzdanu opskrbu grijanja, hlađenja i struje, a opcionalno ...