C1000 MikroTurbina

C1000 MikroTurbina

Capstone C1000 Mikroturbina se sastoji od pet pojedinačnih C200 Mikroturbina i obezbjeđuje bezstupanjsku regulaciju snage od 10 do 1000 kW. Kod nazivne snage i izravne primjene ispuha stoji na raspolaganju termički 1.950 kW, a preko posrednog toplovodnog izmjenivača...

C50 MikroTurbina za kogeneraciju

Mikrogeneracija Capstone C50 obezbjeđuje optimalnu bezstupanjsku regulaciju do 49,9kW električne moći i odgovara zakonskim odredbama za mikrogeneracijski poticaj. Kod izravne primjene ispuha je na raspolaganju do 138kW toplotne moći. Zaštitno relejne funkcije i...
Para sa kogeneracijom

Para sa kogeneracijom

Energetska djelotvornost radnih procesa znači upravljanje sa troškovima. A pri tome profitabilna i emisijski optimizirana tehnologija ne samo da poboljšava konkurentnost, već i doprinosi očuvanju okoline i zdravlja. Odpadna toplota 280ᵒC zraka za izgaranje...
Nečujna MikroTurbina

Nečujna MikroTurbina

Za stroge gradske centre, tiha područja i osjetljive susjede postižemo sa dva tipa zvučnih izolacija MikroTurbina Capstone jako niske glasnoće 38dB (A) na 1 metar udaljenosti, odnosno 45dB(A), ovisno od projektnih zahtjeva. S time smo postavili novu tehnološku...