photo (4)Capstone C1000 Mikroturbina se sastoji od pet pojedinačnih C200 Mikroturbina i obezbjeđuje bezstupanjsku regulaciju snage od 10 do 1000 kW. Kod nazivne snage i izravne primjene ispuha stoji na raspolaganju termički 1.950 kW, a preko posrednog toplovodnog izmjenivača je na raspolaganju 1.430 kW. Automatska sinkronizacija sa električnom mrežom i zaštitna relejna funkcija su integrirane i na taj način Mikroturbina omogućuje izravnu vezu na električnu mrežu. Mikroturbina C1000 ima integrirane industrijske i RS232 posrednike za upravljanje i nadzor na razdaljinu i može se njome upravljati preko različitih modema na razdaljinu. Neovisno djelovanje, različiti izmjenjivači za toplu vodu, paru, absorbcijski hladnjaci i dr. su opcijsko dostupni, ovisno od korisnika.

Jezgro Mikroturbine sastavljaju: kompresor, rekuperator, komora za izgaranje, turbina, generator, energijska automatika i mikroprocesorsko upravljanje. Svi vrteći djelovi se nalaze skupa na samo jednoj osovini koja se vrti i do 60.000 obrtaja na minutu na ležajevima zračnog jastuka.
image (1)
Tehnologija C1000 Mikroturbine ne zahtijeva sredstva za podmazivanje ili hlađenje i osigurava dugi vijek trajanja. Kompjutersko upravljanje omogućuje korisniku kontroliran nadzor sa mikroprocesorskom programskom podrškom, npr. maksimalnu električnu djelotvornost, određivanje prioriteta, praćenje potrošnje, vrijeme/snaga funkcije i druga rješenja.

Sve emisije Mikroturbine su ekstremno niske, npr. kod CARB modela: NOx<8 mg/m³, CO<9 mg/m³. Izravno korištenje ispuha npr. u namjene sušenja ili grijanja nije problematično. Vijek trajanja Mikroturbine je 80.000 radnih sati, revizija se vrši na 40.000 radnih sati. Capstone C1000 Mikroturbina je također dostupna u varijantama za tekući plin, biodizel, lož ulje, bioplin, deponijski plin ili plin iz postrojenja za pročišćavanje i dr. …