image (3)Moderna kompaktna kogeneracija

Capstone C200 je uređaj za proizvodnju električne energije sa ekstremno niskim emisijama. Mikroturbina C200 obezbjedjuje optimalnu bezstupanjsku regulaciju snage od 10 do 200 kW. Prilikom izravne primjene ispuha stoji na raspolaganju termički 395 kW, a preko posrednog toplovodnog izmjenivača je na raspolaganju 290 kW. Zaštitna relejna funkcija i automatska sinkronizacija sa električnom mrežom su integrirane i na taj način Mikroturbina omogućuje izravnu vezu na električnu mrežu. Mikroturbina C200 ima integrirane industrijske i RS232 posrednike za upravljanje i nadzor na razdaljinu i može se njome upravljati preko različitih modema narazdaljinu. Neovisno djelovanje, različiti izmjenjivači za toplu vodu, absorbcijski hladnjaci su opcijsko dostupni. Može se povezati do 30 jedinica Mikroturbine C200 u jedinstveni sistem.
Jezgro Mikroturbine C200 sastavljaju: kompresor, rekuperator, komora za izgaranje, turbina, generator, ispravljač, upravljanje snage sa mikroprocesorskom kontrolom. Svi vrteći djelovi se nalaze skupa na samo jednoj osovini koja se vrti i do 60.000 obrtaja na minutu na ležajevima zračnog jastuka. Tehnologija C200 Mikroturbine ne zahtijeva sredstva za podmazivanje ili hlađenje, te osigurava dugi vijek trajanja. Kompjutersko upravljanje omogućuje korisniku kontroliran nadzor sa mikroprocesorskom programskom podrškom, maksimalnu električnu djelotvornost, određivanje prioriteta, praćenje potrošnje, vrijeme/snaga funkcije, grupni rad Mikroturbine, itd. …
Emisije Mikroturbine, npr. CARB modela NOx Vijek trajanja Mikroturbine je 80.000 radnih sati, revizija se vrši na 40.000 radnih sati. Capstone C200 Mikroturbina je također dostupna u varijantama za tekući plin, biodizel, lož ulje, bioplin, deponijski plin ili plin iz postrojenja za pročišćavanje itd.