C30 minwNAJMANJA MIKROTURBINA
Capstone C30 je prva mikroturbina Capstona, koja je na tržištu od 1998. godine. Proizvodi toplotu i elektriku sa najnižim emisijama. Mikroturbina C30 obezbjedjuje optimalnu bezstupanjsku regulaciju do 30kW električne snage. Prilikom izravne primjene ispuha stoji termički 80kW, a preko posrednog toplovodnog izmjenivača je na raspolaganju 68kW. Zaštitne relejne funkcije i automatatska sinhronizacija sa električnom mrežom su integrirane i Mikroturbina tako omogućuje direktno priključenje na električnu mrežu. Mikroturbinom C30 se može upravljati i kontrolirati je preko lokalnog monitora, preko RS232 posrednika ili preko modema na razdaljinu. Neovisno djelovanje, različiti izmjenjivači za toplu vodu, absorbcijski hladnjaci, dodatni prigušivač zvuka su opcijsko dostupni. Unutarnje upravljanje dozvoljava paralelno povezivanja do 20 jedinica.
Svi vrteći djelovi se nalaze na jednoj osovini koja se vrti i do 96.000 obrtaja na minutu na ležajevima zračnog jastuka. Tehnologija C30 Mikroturbine predstavlja jednu od najsigurnijih tehnologija i ne treba sredstva za podmazivanje ili hlađenje, te obezbjeđuje dugu životnu dob. Upravljanje omogućuje korisniku potpunu kontrolu i rukovođenje sa kompjuterskom potporom.