C65Capstone C65 je kompaktan uređaj za proizvodnju električne energije sa iznimno niskim emisijama. Mikroturbina C65 pruža bezstupanjsku regulaciju snage od 25 go 65 kW. Prilikom izravne primjene ispuha stoji termički 148 kW, a preko posrednog toplovodnog izmjenivača je na raspolaganju 148 kW. Zaštitne relejne funkcije i automatatska sinhronizacija sa električnom mrežom su integrirane i Mikroturbina tako omogućuje direktno priključenje na električnu mrežu. Mikroturbinom C65 se može upravljati i kontrolirati je preko lokalnog monitora, preko RS232 posrednika ili preko modema na razdaljinu. Neovisno djelovanje, različiti izmjenjivači za toplu vodu, absorbcijski hladnjaci, dodatni prigušivač zvuka su opcijsko dostupni. Unutarnje upravljanje dozvoljava paralelno povezivanje do 20 jedinica mikroturbine C65 u jedinstveni sistem.

Dom ostarelihSvi vrteći djelovi se nalaze skupa na jednoj osovini koje se vrti i do 96.000 obrtaja na minutu na ležajevima zračnog jastuka. Tehnologija C65 Mikroturbine predstavlja jednu od najsigurnijih tehnologija i ne treba sredstva za podmazivanje ili hlađenje, te obezbjeđuje dugu životnu dob. Upravljanje omogućuje korisniku potpunu kontrolu i rukovođenje sa kompjuterskom potporom.
Emisije Mikroturbine, npr. CARB modela NOx<8 mg/m³, CO<9 mg/m³ su ekstremno niske. Izravno korištenje ispuha od 309°C za npr. namjenu sušenja ili grijanja pojednostavljuje upotrebu. Vijek trajanja Mikroturbine je 80.000 radnih sati, dok se revizija vrši na 40.000 radnih sati. Capstone C65 Mikroturbina je također dostupna u varijantama za tekući plin, lož ulje, bioplin, deponijski plin, plin iz postrojenja za pročišćavanje itd. …