image (5)Pouzdana i fleksibilna

Mikroturbina Capstone C800 proizvodi toplotu i električnu energiju sa ekstremno niskim emisijama. Sastoji se od četiri pojedinačne C200 Mikroturbine i može se po potrebi proširiti sa dodatnim modulom C200 na 1 MW eletrične moći. Obezbjeđuje bezstupanjsku regulaciju električne snage od 10 do 800 kW. Kod nazivne snage i izravne primjene ispuha stoji na raspolaganju termički 1.560 kW, a preko posrednog toplovodnog izmjenivača je na raspolaganju 1.144 kW. Automatska sinkronizacija sa električnom mrežom i zaštitna relejna funkcija su integrirane i na taj način Mikroturbina omogućuje izravnu vezu na električnu mrežu. Mikroturbina C800 ima integrirane industrijske i RS232 posrednike za upravljanje i nadzor na razdaljinu i može se njome upravljati preko različitih modema na razdaljinu. Neovisno djelovanje, različiti izmjenjivači za toplu vodu, absorbcijski hladnjaci i dr. su opcijsko dostupni, ovisno od korisnika.
Jezgro Mikroturbine sastavljaju: kompresor, rekuperator, komora za izgaranje, turbina, generator, energetska automatika i mikroprocesorsko upravljanje. Svi vrteći djelovi se nalaze skupa na samo jednoj osovini koja se vrti i do 60.000 obrtaja na minutu na ležajevima zračnog jastuka. Tehnologija C800 Mikroturbine ne zahtijeva sredstva za podmazivanje ili hlađenje i osigurava dugi vijek trajanja. Kompjutersko upravljanje omogućuje korisniku kontroliran nadzor sa mikroprocesorskom programskom podrškom, npr. maksimalnu električnu djelotvornost, određivanje prioriteta, praćenje potrošnje, vrijeme/snaga funkcije i druga rješenja.
Sve emisije Mikroturbine su ekstremno niske, npr. kod CARB modela: NOx