Dvostupanjski apsorpcijski  hladnjak visoke djelotvornosti, korišten u kombinaciji sa otpadnom toplinom Capstone MikroTurbine je garancija za visoko djelotvoran suproizvodno-trigeneracijski sistem. Osigurava pouzdanu opskrbu grijanja, hlađenja i struje, a opcionalno  se može koristiti i za neovisnu energijsku opskrbu. Trigeneracijski sistemi su dostupni od najmanje kombinacije, sustava 200C sa 200kW električne snage 380kW hlađenje 6/12ᵒ  C, grijanje 317kW 50/70ᵒC, pa sve do rashladne snage 1 MW 6/12 ° C. Visoka djelotvornost i kogeneracijska podrška tako proizvedene električne energije su jamac dobre ekonomike.

Prospekt Sistem 200

Prospekt Sistem 400