DSC_0116 - Copy1Soproizvodnja 50kW elektrike in 110kW vroče vode je postavljena na prosto in služi podjetju Container v Celju za ogrevanje kislinske kopeli in skladišča znotraj ogrevalne sezone. Sistem je polno avtomatiziran in se popolnoma prilagaja potrebi po vroči vodi. Obratuje paralelno z toplovodnim plinskim kotlom. Proizvedena električna energija se v celoti porabi znotraj proizvodnega sistema. Ljubljanski centralno nadzorni center omogoča 24 urni nadzor 7 dni v tednu. Nadzor obsega vse komponente turbinskega sistema in omogoča daljinsko upravljanje.

 photo (5)