DSC_0118113Capstone plinska mikroturbina C65 reducirana na C50 (50kW neto električne energije) obratuje v industrijskem okolju Celjske pocinkovalnice. Preko obstoječega gorilca vpihuje svoje dimne pline v sistem sušilnice pocinkovalnice, prozvedenih 50kW električne energije pa se koristi za lastno rabo v proizvodnji. Tako lahko optimalno izkoristi ves vloženi energent. Sistem se 100% prilagaja potrebam proizvodnje in trenutno obratuje po dvoizmenskem delovniku ter se dnevno ugaša. Prva servisna storitev se pričakuje šele po 8.000 obratovalnih urah. Kogeneracijski sistem deluje popolnoma avtonomno. Operater s pritiskom enega samega stikala vsakokrat zažene oziroma ustavi sistem. Od operaterja se tudi ne pričakuje kakršno koli poseganje v sistem oziroma posebnih znanj. V kogenerator vgrajena programska oprema samodejno prilagaja obratovanje tudi v primeru da bi nastopile motnje v delovanju. 24-urni nadzor izvaja lastnik kakor tudi Laibach d.o.o. kot certificirani serviser. Tako omogočamo reakcijske čase prvega odziva znotraj ene ure. Standardno servisno vzdrževalna pogodba (FPP-Factory Protection Plan) garantira zanesljivost obratovanja v poljubnem časovnem intervalu. V primeru pocinkovalnice za obdobje 10ih let.