Punionice, hibridi, navtika

Punionice, hibridi, navtika

Novi komplet sa mikroturbinama od 65kW nazivne snage, koji mogu da rade na obnovljive izvore i prirodni gas, ima vodeno hlađene AC/DC invertore. Pogodni su za direktno punjenje akumulatorskih kola napona od 550V do 700V DC. Pošto ne izazivaju vibracije, imaju čist...

Kogeneracija pare sa postojećim kotlom

Kogeneracija pare sa postojećim kotlom

Tokom višegodišnjeg razvoja, nemački proizvođač Saacke je uspešno kombinovao Capstone mikroturbine sa svojim gorionikom ili sistemom kotla. Saacke sistemi su i dalje u funkciji posle 50 godina u mnogim slovenačkim kotlarnicama, ali i širom sveta. Robusni sistem...

Konstrukcija

Konstrukcija

Jednostepeni kompresor Jednostepena turbina Generator bez održavanja Vazdušni ležajevi bez održavanja Savremena kontrola procesa Automatsko praćenje troši Mrežni kao izoliran rad

Capstone i drvna biomasa

Capstone i drvna biomasa

Visoko efikasna kogeneracija drvne biomase je sada dostupna i za niskovrijedni i mokri drveni otpad. Pogodan za kotlarnice veće od 700 kW toplotne snage. Kogeneraciona jedinica se sastoji od dva kontejnera od 40 stopa i omogućava proizvodnju električne energije do...

400 kW KO-SI postrojenje

400 kW KO-SI postrojenje

KO-SI d.o.o. iz Slovenj Gradca je EU vodeći proizvođač proizvoda od prirodnih vlakana kokosa. U 2018. godini, kompanija nam se obratila u potrazi za energetski efikasnim rešenjem za smanjenje troškova energije, poboljšanje pouzdanosti i smanjenje ugljičnog otiska....

Industrijski Litij-jonske akumulatorji

Industrijski Litij-jonske akumulatorji

kao dopuna postojećem programu kogeneracije i trigeneracije sa Capstone mikroturbinama, ili samostalno korišćenje u vezi sa fotonaponskim, vetrogeneratorskim itd. tehnologije su dostupne u blokovima od 250 kWh naviše ili u dizajnu kontejnerima od 250 kWh do 2,0 MWh....

Tercijarna mreža

Tercijarna mreža

Capstone mikroturbine su već uključene u virtuelnu elektranu slovenačke tercijarne mreže kao pozitivna ili negitivna rezerva. To znači mogućnost integracije u sistem fleksibilnosti povećanjem ili smanjenjem snage. Pošto su Capstone mikroturbine manje osetljive na...

Sušenje mikroturbinama

Sušenje mikroturbinama

Novi model turbine C1000S (Signature serija) omogućava kupcu da suši silikate u tornju za sušenje sa preciznom temperaturnom modulacijom u opsegu od 150°C do 450°C sa tačnošću od 0,5°C. Po potrebi se temperatura dimnih gasova može postići i do 1300 ° C. Serija...

Takođe 100% butan

Tečni naftni gas veoma varira u svom sastavu u zavisnosti od doba godine i dobavljača. To može dovesti do velikih problema sa upotrebom motora sa unutrašnjim sagorevanjem, posebno tokom hladne sezone. Opasnost od ukapljivanja nastaje kod butan-propana, koji je...