Tečni naftni gas veoma varira u svom sastavu u zavisnosti od doba godine i dobavljača. To može dovesti do velikih problema sa upotrebom motora sa unutrašnjim sagorevanjem, posebno tokom hladne sezone. Opasnost od ukapljivanja nastaje kod butan-propana, koji je pristupačniji od čistog propana, ali samim tim utoliko problematičniji zbog mogućnosti utečnjavanja, kondenzacije. Nova turbina tako uspešno radi u kombinaciji sa sušarom u Prekmurju i doprinosi visokoj efikasnosti procesa proizvodnje i poboljšanju kvaliteta sušenih materijala. Kupac sa zadovoljstvom objavljuje da ima smanjenje potrošnje električne energije za 20% nakon uspostavljanja sistema kogeneracije.

 

Capstone Green Energi nudi sveobuhvatna i fleksibilna rešenja za svaki problem. Za kupce sa malim početnim kapitalom ili traže kratkoročno rešenje, Capstone takođe nudi turbine za iznajmljivanje. Capstone trenutno radi sa više od 10.000 jedinica u 83 zemlje i predviđa da će 2021. uštedeti kupcima 217 miliona dolara u uštedi energije i smanjiti emisiju CO2 za približno 397.000 tona.