Tercijarna mreža

Tercijarna mreža

Capstone mikroturbine su već uključene u virtuelnu elektranu slovenačke tercijarne mreže kao pozitivna ili negitivna rezerva. To znači mogućnost integracije u sistem fleksibilnosti povećanjem ili smanjenjem snage. Pošto su Capstone mikroturbine manje osetljive na...
Sušenje mikroturbinama

Sušenje mikroturbinama

Novi model turbine C1000S (Signature serija) omogućava kupcu da suši silikate u tornju za sušenje sa preciznom temperaturnom modulacijom u opsegu od 150°C do 450°C sa tačnošću od 0,5°C. Po potrebi se temperatura dimnih gasova može postići i do 1300 ° C. Serija...