Mikroturbine su idealna tehnologija za pretvaranje biogasa u električnu i toplotnu energiju. Zbog svoje sposobnosti da modulišu snagu, lako se prilagođavaju količini i različitim sadržajima biogasa i postižu, čak i pri pola snage, skoro maksimalnu električnu efikasnost. Mikroturbine takođe tolerišu visok sadržaj sumpora u biogasnim gorivima.

Zbog niskog nivoa buke od 65 dBA i ultra niskih emisija, se mogu mikroturbine instalisati unutra ili izvan zgrade.