Megawatni blok

Capstone C1000S mikroturbina se sastoji od pet pojedinačnih mikroturbina C200 i obezbeđuje beskonačnu regulaciju snage od 10 do 1000kV električno. Pri nazivnoj snazi i direktnoj upotrebi izduvnih gasova stoji termo 1.950kV, a na srednje uključenom izmenjivaču tople vode 1.540 kV. Automatska mrežna sinhronizacija i funkcije releja zaštite su integrisane, a mikroturbina omogućava direktno povezivanje na mrežu. Mikroturbina C1000 ima integrisane industrijske i RS232 interfejse za daljinsko upravljanje i upravljanje i može se kontrolisati daljinski preko različitih modema. Ostrvski rad, topla voda, izmenjivači pare, apsorpcioni hladnjaci, itd. su opciono dostupni prema potrebama korisnika.

Jezgro mikroturbine čine: kompresor, rekuperator, komora za sagorevanje, turbina, generator, automatika za napajanje i mikroprocesorsko upravljanje. Svi rotirajući delovi se nalaze zajedno na samo jednoj osi, koja se rotira do 60.000 obrtaja u minuti na ležajevima vazdušnih jastuka.

Tehnologija mikroturbine C1000S ne zahteva maziva ili rashladna sredstva i obezbeđuje dug radni vek. Računarska kontrola omogućava kontrolu koju kontroliše korisnik pomoću mikroprocesorskog softvera, npr. maksimalna električna efikasnost, određivanje prioriteta, praćenje potrošnje, programirane funkcije vremena/snage i druga rešenja.

Sve emisije mikroturbina su izuzetno niske, npr. pri CARB model: NOx < 8 mg/m³, CO < 9 mg/m³. Direktna upotreba izduvnih gasova za npr. za potrebe sušenja ili grejanja nije problematično. Radni vek mikroturbine je 80.000 radnih sati, a revizija 40.000 radnih sati. Capstone C1000 Microturbina je takođe dostupna u verzijama za tečni gas, biodizel, lož ulje, biogas, deponijski gas ili postrojenja za tretman gasa, itd.