Moderna kompaktna kogeneracija

Capstone C200S je elektrana izuzetno niske emisije. Mikroturbina C200S obezbeđuje optimalnu beskonačnu kontrolu električne energije od 10 do 200 kV. Za direktnu upotrebu izduvnih gasova, 395 kV je termički dostupno, a 290 kV je dostupno preko srednjeg izmenjivača tople vode. Funkcije zaštitnog releja i automatska sinhronizacija sa mrežom su integrisane, a mikroturbina omogućava direktno povezivanje na mrežu. Mikroturbina C200S ima integrisane industrijske i RS232 interfejse za daljinsko upravljanje i upravljanje i može se kontrolisati daljinski preko različitih modema. Ostrvski rad, razni izmenjivači tople vode, apsorpcioni hladnjaci su opciono dostupni. Na sistem se može povezati do 30 C200S jedinica.

Jezgro Mikroturbine čine: kompresor, rekuperator, komora za sagorevanje, turbina, generator, ispravljač, kontrola snage sa mikroprocesorskom kontrolom. Svi rotirajući delovi se nalaze zajedno na samo jednoj osi i koja se rotira do 60.000 o/min na vazdušnim ležajevima koji ne zahtevaju održavanje. C200 tehnologija Mikroturbina ne zahteva maziva ili rashladna sredstva i obezbeđuje dug radni vek. Kompjutersko upravljanje omogućava kontrolu koju kontroliše korisnik uz softversku podršku mikroprocesora, maksimalnu električnu efikasnost, određivanje prioriteta, praćenje snage, vreme rada/snage, timski rad, mikroturbine itd. .

Emisije mikroturbina, npr. CARB model NOx <8mg/m³, CO <9mg/m³ izuzetno su niske. Direktna upotreba izduvnih gasova za npr. svrhe sušenja optimizuju ekonomske performanse.

Radni vek mikroturbine je 80.000 sati, a revizija 40.000 radnih sati. Capstone C200S Microturbine je takođe dostupna u verzijama za tečni gas, biodizel, lož ulje, biogas, deponijski gas ili postrojenja za tretman gasa, itd.