Kompaktna i fleksibilna kogeneracija

Capstone C65 je kompaktan uređaj za proizvodnju električne energije sa izuzetno niskim emisijama. Mikroturbina C65 obezbeđuje optimalnu regulaciju bez stepena električne energije od 25 do 65 kV. Kada se direktno koristi izduvni gas, 148 kV je termički dostupno, a 126 kV je dostupno preko srednjeg izmenjivača tople vode. Funkcije zaštitnog releja i automatska sinhronizacija sa mrežom su integrisani, a mikroturbina omogućava oba direktna povezivanja na mrežu. Mikroturbinom C65 može se upravljati i kontrolisati preko lokalnog monitora, preko RS232 interfejsa ili preko daljinskog modema. Ostrvski rad, razni izmenjivači tople vode, apsorpcioni rashladnici, dodatne kontrole su opciono dostupne. Unutrašnja kontrola omogućava paralelno povezivanje do 20 C65 jedinica na jedan sistem.

Svi rotirajući delovi se nalaze zajedno na samo jednoj osi, koja se rotira do 96.000 o/min na ležajevima vazdušnih jastuka. Tehnologija mikroturbine C65 je jedna od najpouzdanijih tehnologija i ne zahteva maziva ili rashladna sredstva i obezbeđuje dug radni vek. Kontrola omogućava korisniku potpunu kontrolu i upravljanje računarskom podrškom.

Emisije mikroturbina, npr. CARB model NOx <8mg/m³, CO <9mg/m³ izuzetno su niske. Direktna upotreba izduvnih gasova od 309ºC za npr. pojednostavljuje upotrebu za potrebe sušenja ili grejanja. Radni vek mikroturbine je 80.000 radnih sati, a revizija 40.000 radnih sati. Capstone C65 Microturbina je takođe dostupna u verzijama za tečni gas, lož ulje, biogas, deponijski gas, postrojenja za tretman gasa itd.