Pouzdan i fleksibilan

Mikroturbina Capstone C800S proizvodi toplotu i električnu energiju sa izuzetno niskim emisijama. Sastoji se od četiri pojedinačne mikroturbinske jedinice C200S i može se proširiti dodatnim C200S modulom na 1 MV električne snage ako je potrebno. Omogućava beskonačnu regulaciju snage od 10 do 800kV električno. Sa nazivnom snagom i direktnom upotrebom izduvnih gasova, postoji termalni kapacitet od 1.560 kV, a sa međusobno povezanim izmenjivačem tople vode dostupno je 1.144 kV. Automatska mrežna sinhronizacija i funkcije releja zaštite su integrisane, a mikroturbina omogućava direktno povezivanje na mrežu. Mikroturbina C800S ima integrisane industrijske i RS232 interfejse za daljinsko upravljanje i upravljanje i može se kontrolisati daljinski preko različitih modema. Ostrvski rad, izmenjivači tople vode, apsorpcioni rashladni uređaji itd. su opciono dostupni prema potrebama korisnika.

Jezgro mikroturbine čine: kompresor, rekuperator, komora za sagorevanje, turbina, generator, automatika za napajanje i mikroprocesorsko upravljanje. Svi rotirajući delovi se nalaze zajedno na samo jednoj osi, koja se rotira do 60.000 obrtaja u minuti na ležajevima vazdušnih jastuka. Tehnologija C800 Microturbine ne zahteva maziva ili rashladna sredstva i obezbeđuje dug radni vek. Računarska kontrola omogućava kontrolu koju kontroliše korisnik pomoću mikroprocesorskog softvera, npr. maksimalna električna efikasnost, određivanje prioriteta, praćenje potrošnje, programirane funkcije vremena/snage i druga rešenja.

Sve emisije mikroturbina su izuzetno niske, npr. at CARB model: NOx < 8 mg/m³, CO < 9 mg/m³. Direktna upotreba izduvnih gasova za npr. za potrebe sušenja ili grejanja nije problematično. Radni vek mikroturbine je 80.000 radnih sati, a revizija 40.000 radnih sati. Capstone C800S Microturbine je takođe dostupan u verzijama za tečni gas, biodizel, lož ulje, biogas, deponijski gas ili postrojenja za tretman gasa, itd.