kao dopuna postojećem programu kogeneracije i trigeneracije sa Capstone mikroturbinama, ili samostalno korišćenje u vezi sa fotonaponskim, vetrogeneratorskim itd. tehnologije su dostupne u blokovima od 250 kWh naviše ili u dizajnu kontejnerima od 250 kWh do 2,0 MWh.

Uštede energije mogu zameniti električne mreže i nadoknaditi fluktuacije u mreži. Tipična svrha sa visokim ekonomskim efektima je smanjenje vršne snage i smanjenje troškova mreže. Akumulatorski rezervoari za skladištenje nude kupcima multifunkcionalni alat za podešavanje koji zadovoljava njihove specifične potrebe zbog svog skladišnog kapaciteta i radnog kapaciteta. Upotreba uštede baterije dodatno poboljšava kontinuitet proizvodnih procesa i rada. Intervencije u upravljanju teretom se tako aktivno smanjuju. Kako interna instalacija često nije moguća, nudi se i rešenje kontejnera.

 

 

Pozivamo vas da posetite za više informacija leci.

Dimenzije osnovnog paketa baterija