Novi komplet sa mikroturbinama od 65kW nazivne snage, koji mogu da rade na obnovljive izvore i prirodni gas, ima vodeno hlađene AC/DC invertore. Pogodni su za direktno punjenje akumulatorskih kola napona od 550V do 700V DC. Pošto ne izazivaju vibracije, imaju čist izduvni gas i nisku emisiju zvuka, posebno su pogodni za jahte, ne samo za napajanje baterijskih lanaca, već i za grejanje.