Neprekidno napajanje

Neprekidno napajanje

Rastuća potražnja za većim računarskim kapacitetom i skladištenjem podataka značila je za Univerzitet u Sirakuzi potrebu da zameni stari računarski centar. Zeleni računarski centar je jedan od energetski najefikasnijih. Zgrada od 12.000 kvadratnih stopa, izgrađena u...

Kogeneracija sa mikroturbinama

Sa sistemom Capstone C1000, druga najveća slovenačka bolnica promenila je postojeći dotrajali kogenerator posle 48.000 sati 2014. godine. Klasični gasni motor je imao takav vek trajanja. Bolnica nije baš imala sreće sa gasnim motorom, pošto je jedan od dva...
Hibridna vozila i mikroturbine

Hibridna vozila i mikroturbine

Capstone nudi mikro turbine kao pogonske sklopove za hibridna vozila po komponentama, ili „spremne za rad“ sisteme za električne stanice za punjenje, pomoćna napajanja, nautičke aplikacije. Zbog svojih ultra niskih emisija imaju mogućnost rada na...
Kogeneracija pare sa postojećim kotlom

Kogeneracija pare sa postojećim kotlom

Tokom višegodišnjeg razvoja, nemački proizvođač Saacke je uspešno kombinovao Capstone mikroturbine sa svojim gorionikom ili sistemom kotla. Saacke sistemi su i dalje u funkciji posle 50 godina u mnogim slovenačkim kotlarnicama, ali i širom sveta. Robusni sistem...

Trigeneracija sa mikroturbinama

U okviru energetske sanacije, Opšta bolnica Novo mesto je 2012. godine odlučila da modernizuje kotlarnicu i integriše trigeneraciju sa savremenom gasnom mikroturbinskom tehnologijom. Tehnologija mikroturbina je bila posebno pogodna zbog potrebe za svakodnevnim...
Biogas i mikroturbina

Biogas i mikroturbina

Mikroturbine su idealna tehnologija za pretvaranje biogasa u struju i toplotnu energiju. Zbog svoje sposobnosti da moduliraju snagu, lako se mogu prilagoditi i količini i različitim sadržajima biogasa.