C1000S MikroTurbina

C1000S MikroTurbina

Capstone C1000S mikroturbina se sastoji od pet pojedinačnih mikroturbina C200 i obezbeđuje beskonačnu regulaciju snage od 10 do 1000kV električno. Pri nazivnoj snazi i direktnoj upotrebi izduvnih gasova, termički iznosi 1.950kV, pri srednjoj snazi, …

C800S MikroTurbina

C800S MikroTurbina

Pouzdan i fleksibilan Mikroturbina Capstone C800S proizvodi toplotu i električnu energiju sa izuzetno niskim emisijama. Sastoji se od četiri pojedinačne mikroturbinske jedinice C200S i može se proširiti dodatnim C200S modulom na 1 MV električne snage ako je potrebno....

C600S MicroTurbine sa izmenjivačima tople vode

C600S MicroTurbine sa izmenjivačima tople vode

Capstone C600S je kompaktan uređaj za proizvodnju toplote i električne energije. Sastoji se od tri pojedinačne mikroturbine C200S i obezbeđuje beskonačnu regulaciju od 10 do 600kV električno. Po potrebi se može proširiti na 800kV ili, …

C200S MicroTurbine sa integrisanim izmenjivačem

C200S MicroTurbine sa integrisanim izmenjivačem

Moderna kompaktna kogeneracija Capstone C200S je elektrana izuzetno niske emisije. Mikroturbina C200S obezbeđuje optimalnu beskonačnu kontrolu električne energije od 10 do 200 kV. Za direktnu upotrebu izduvnih gasova, 395 kV je termički dostupno, a 290 kV je dostupno...

C65 MikroTurbina

C65 MikroTurbina

Kompaktna i fleksibilna kogeneracija Capstone C65 je kompaktan uređaj za proizvodnju električne energije sa izuzetno niskim emisijama. Mikroturbina C65 obezbeđuje optimalnu regulaciju bez stepena električne energije od 25 do 65 kV. Kada se direktno koristi izduvni...

Capstone i drvna biomasa

Capstone i drvna biomasa

Visoko efikasna kogeneracija drvne biomase je sada dostupna i za niskovrijedni i mokri drveni otpad. Pogodan za kotlarnice veće od 700 kW toplotne snage. Kogeneraciona jedinica se sastoji od dva kontejnera od 40 stopa i omogućava proizvodnju električne energije do...