Novi model turbine C1000S (Signature serija) omogućava kupcu da suši silikate u tornju za sušenje sa preciznom temperaturnom modulacijom u opsegu od 150°C do 450°C sa tačnošću od 0,5°C. Po potrebi se temperatura dimnih gasova može postići i do 1300 ° C. Serija Signature omogućava postizanje maksimalne nazivne snage čak i pri visokim letnjim temperaturama, a sistem predfiltera omogućava rad u veoma prašnjavim okruženjima. Ovo omogućava zamenu glavnog vazdušnog filtera tek nakon 8000 radnih sati.