Capstone mikroturbine su već uključene u virtuelnu elektranu slovenačke tercijarne mreže kao pozitivna ili negitivna rezerva. To znači mogućnost integracije u sistem fleksibilnosti povećanjem ili smanjenjem snage. Pošto su Capstone mikroturbine manje osetljive na česta pokretanja, one omogućavaju operateru tercijarne mreže da automatski daljinski modulira snagu. Ovaj način rada omogućava krajnjem korisniku dodatnu zaradu za standbi kao i stvarne modulacione događaje.