U okviru energetske sanacije, Opšta bolnica Novo mesto je 2012. godine odlučila da modernizuje kotlarnicu i integriše trigeneraciju sa savremenom gasnom mikroturbinskom tehnologijom. Tehnologija mikroturbina je bila posebno pogodna zbog potrebe za svakodnevnim paljenjem i gašenjem. Zbog niske emisije u životnu sredinu i odsustva vibracija, zbog nedostatka prostora u kotlarnici, projektanti su odlučili da je ugrade na krov.

Dve Capstone C200 200kW mikroturbine sa ugrađenim izmenjivačem tople vode sa toplotnom snagom od 300kW koriste se za zagrevanje zgrada i preko apsorpcionog hladnjaka zadovoljavaju potrebe hlađenja operacione sale i okolnih zgrada.

U novim tehnološkim rešenjima nudimo mikroturbine na dimne gasove direktno vođene apsorpcione hladnjake sa kapacitetom hlađenja od 300kW pa nadalje, u zavisnosti od potreba kupca. Tako postižemo efikasnost do 94% u trigeneracionom sistemu.

200C400C