Neprekidno napajanje

Neprekidno napajanje

Rastuća potražnja za većim računarskim kapacitetom i skladištenjem podataka značila je za Univerzitet u Sirakuzi potrebu da zameni stari računarski centar. Zeleni računarski centar je jedan od energetski najefikasnijih. Zgrada od 12.000 kvadratnih stopa, izgrađena u...

Kogeneracija sa mikroturbinama

Sa sistemom Capstone C1000, druga najveća slovenačka bolnica promenila je postojeći dotrajali kogenerator posle 48.000 sati 2014. godine. Klasični gasni motor je imao takav vek trajanja. Bolnica nije baš imala sreće sa gasnim motorom, pošto je jedan od dva...
Punionice, hibridi, navtika

Punionice, hibridi, navtika

Novi komplet sa mikroturbinama od 65kW nazivne snage, koji mogu da rade na obnovljive izvore i prirodni gas, ima vodeno hlađene AC/DC invertore. Pogodni su za direktno punjenje akumulatorskih kola napona od 550V do 700V DC. Pošto ne izazivaju vibracije, imaju čist...
Kogeneracija pare sa postojećim kotlom

Kogeneracija pare sa postojećim kotlom

Tokom višegodišnjeg razvoja, nemački proizvođač Saacke je uspešno kombinovao Capstone mikroturbine sa svojim gorionikom ili sistemom kotla. Saacke sistemi su i dalje u funkciji posle 50 godina u mnogim slovenačkim kotlarnicama, ali i širom sveta. Robusni sistem...
C1000S MikroTurbina

C1000S MikroTurbina

Capstone C1000S mikroturbina se sastoji od pet pojedinačnih mikroturbina C200 i obezbeđuje beskonačnu regulaciju snage od 10 do 1000kV električno. Pri nazivnoj snazi i direktnoj upotrebi izduvnih gasova, termički iznosi 1.950kV, pri srednjoj snazi, …