Neprekidno napajanje

Neprekidno napajanje

Rastuća potražnja za većim računarskim kapacitetom i skladištenjem podataka značila je za Univerzitet u Sirakuzi potrebu da zameni stari računarski centar. Zeleni računarski centar je jedan od energetski najefikasnijih. Zgrada od 12.000 kvadratnih stopa, izgrađena u...

Kogeneracija sa mikroturbinama

Sa sistemom Capstone C1000, druga najveća slovenačka bolnica promenila je postojeći dotrajali kogenerator posle 48.000 sati 2014. godine. Klasični gasni motor je imao takav vek trajanja. Bolnica nije baš imala sreće sa gasnim motorom, pošto je jedan od dva...
C1000S MikroTurbina

C1000S MikroTurbina

Capstone C1000S mikroturbina se sastoji od pet pojedinačnih mikroturbina C200 i obezbeđuje beskonačnu regulaciju snage od 10 do 1000kV električno. Pri nazivnoj snazi i direktnoj upotrebi izduvnih gasova, termički iznosi 1.950kV, pri srednjoj snazi, …

C800S MikroTurbina

C800S MikroTurbina

Pouzdan i fleksibilan Mikroturbina Capstone C800S proizvodi toplotu i električnu energiju sa izuzetno niskim emisijama. Sastoji se od četiri pojedinačne mikroturbinske jedinice C200S i može se proširiti dodatnim C200S modulom na 1 MV električne snage ako je potrebno....
C600S MicroTurbine sa izmenjivačima tople vode

C600S MicroTurbine sa izmenjivačima tople vode

Capstone C600S je kompaktan uređaj za proizvodnju toplote i električne energije. Sastoji se od tri pojedinačne mikroturbine C200S i obezbeđuje beskonačnu regulaciju od 10 do 600kV električno. Po potrebi se može proširiti na 800kV ili, …