Plinska turbina pretvarja vloženi energent v elektriko in vroč zrak. Tako je možno praktično v celoti koristno izrabiti vso energijo v sušilnicah koruze, lesa, mineralov, žganega apna, itd. Vroči izpušni plini Capstone mikroturbine C1000 z svojimi ultra nizkimi emisijami so primerni za direktno in indirektno sušenje. Visoko temperaturne aplikacije nadgradimo z dodatnim virom toplote. Nov projekt v izdelavi bo obogatil obstoječo sušilnico mineralov z mikroturbino C1000, ter omogočal stranki visoke prihranke ob najnižjem možnem okoljskem obremenjevanju. Projekt je podprt z vzdrževalno pogodbo za garantiranih 80.000 obratovalnih ur. Vzdrževalne pogodbe so fleksibilne in jih je možno skleniti za poljubna časovna obdobja oziroma število obratovalnih ur.

  photo (4)