Mikroturbine Capstone so že vključene v virtualno elektrarno slovenskega terciarnega omrežja tako za pozitivno kot negativno rezervo. To pomeni možnost vklučitve v sistem prilagodljivosti z večanjem ali nižanjem moči. Ker so mikroturbine Capstone manj občutljive na pogoste zagone, dovoljujejo operaterju terciarnega omrežja avtomatsko modulacijo moči na daljavo. Takšen način obratovanja omogoča končnemu uporabniku dodatni zaslužek za pripravljenost, kakor tudi dejanske modulacijske dogodke.