Splošna bolnišnica Novo mesto se je v okviru energetske sanacije odločila leta 2012 za posodobitev kotlovnice, ter integracijo trigeneracije z sodobno tehnologijo plinskih mikroturbin. Tehnologija mikroturbin je zaradi potreb po vsakodnevnih vklopih in izklopih bila posebej primerna. Zaradi nizkih okoljskih emisij in odsotnosti vibracij, so ob pomanjkanju prostora v kotlovnici, so se projektanti odločili za postavitev na  streho.

Dve Capstone C200 Mikroturbine po 200kW električne moči z vgrajenimi vročevodnimi izmenjevalci po 300kW toplotne moči služijo za ogrevanje stavb in preko absorbcijskega hladilnika zadovoljujejo potrebe po hlajenju operacijske dvorane in okoliških stavb.

V novih tehnoloških rešitvah nudimo z dimnimi plini mikroturbine direktno gnane absorbcijskei hladilnike hladilne moči od 300kW naprej, glede na potrebo stranke. Tako dosežemo v trigeneracijskem sistemu izkoristke tudi do 94%.

200C400C