Komunalne čistilne naprave in MikroTurbine

Komunalne čistilne naprave in MikroTurbine

Wels Strom, avstrijski distributer Capstona je zaključil razširitev obstoječe čistilne naprave za komunalne vode v Jennersdorfu ob reki Rabi. Na  regionalno čistilno napravo je trenutno priključeno 20.000 prebivalcev. Obstoječa čistilna naprava je bila posodobljena...

Deponije idealne za MikroTurbine

Verdesis, francoski distributer Capstona je postavil na deponijo v Chagnyju megawatno mikroturbino Capstone C1000. Mikroturbine so zaradi principa delovanja, trajnosti in minimalnega vzdrževanja ter posledično nizkimi stroški vzdrževanja še posebej primerne za težavne...
Komunalne čistilne naprave in MikroTurbine

Bioplini in MikroTurbine

Mikroturbine so idealna tehnologija za pretvorbo bioplina v elektriko in toploto. Zaradi svoje sposobnosti modulacije moči se lahko enostavno prilegajo tako količini kot različnim vsebnostim bioplinov in pri tem dosegajo, tudi pri polovični moči, skoraj maksimalni električni

Brezprekinitveno napajanje

Brezprekinitveno napajanje

Naraščajoče povpraševanje po večjih računalniških zmogljivostih in skladiščenju podatkov je pomenila za Univerzo Syracuse potrebo za zamenjavo zastarelega računalniškega centra. Zeleni računski center je eden od najbolj energetsko učinkovitih. V 12.000 kvadratnih...
Kogeneracija z MikroTurbinami

Kogeneracija z MikroTurbinami

S sistemom Capstone C1000, je druga največja slovenska bolnišnica po 48.000 urah v letu 2014 zamenjala obstoječi dotrajani kogenerator. Klasični plinski motor je imel namreč takšno življensko dobo. Bolnišnica ni imela ravno sreče s plinskim motorjem, saj je eden od...