Novi emisijski kriteriji

Novi emisijski kriteriji

Splošno znano je, da je vsaka količina Formaldehida višja od 0,12 mg/m³ rakotvorna in mutagena. Plinski motorji imajo trenutno izjemoma dovoljeno 20 mg/m³ Formaldehida. Zaradi rakotvornosti formaldehida se pričakuje uveljavitev meje 1 mg/m³ za deponije, bioplinarne,

Parna kogeneracija z obstoječim kotlom

Parna kogeneracija z obstoječim kotlom

Nemški proizvajalec Saacke je v večletnem razvoju uspešno združil Capstone mikroturbine s svojim sistemom gorilca oziroma kotla. Saacke sisteme najdemo še vedno v obratovanju po 50ih letih v veliko slovenskih kotlarnah, kakor tudi globalno. Robusten sistem deluje...
Komunalne čistilne naprave in MikroTurbine

Komunalne čistilne naprave in MikroTurbine

Wels Strom, avstrijski distributer Capstona je zaključil razširitev obstoječe čistilne naprave za komunalne vode v Jennersdorfu ob reki Rabi. Na  regionalno čistilno napravo je trenutno priključeno 20.000 prebivalcev. Obstoječa čistilna naprava je bila posodobljena...

Deponije idealne za MikroTurbine

Verdesis, francoski distributer Capstona je postavil na deponijo v Chagnyju megawatno mikroturbino Capstone C1000. Mikroturbine so zaradi principa delovanja, trajnosti in minimalnega vzdrževanja ter posledično nizkimi stroški vzdrževanja še posebej primerne za težavne...
Komunalne čistilne naprave in MikroTurbine

Bioplini in MikroTurbine

Mikroturbine so idealna tehnologija za pretvorbo bioplina v elektriko in toploto. Zaradi svoje sposobnosti modulacije moči se lahko enostavno prilegajo tako količini kot različnim vsebnostim bioplinov in pri tem dosegajo, tudi pri polovični moči, skoraj maksimalni električni