Splošno znano je, da je vsaka količina Formaldehida višja od 0,12 mg/m³ rakotvorna in mutagena. Plinski motorji imajo trenutno izjemoma dovoljeno 20 mg/m³ Formaldehida. Zaradi rakotvornosti formaldehida se pričakuje uveljavitev meje 1 mg/m³ za deponije, bioplinarne, komunalne čistilne naprave in še posebno za soproizvodnje na zemeljski plin, katerih na desetine najdemo v urbanih okoljih kot so: šole, bolnišnice in druge gosteje poseljene lokacije.

Ustrezna smernica nemške okoljske agencije z največ 1 mg/m³ Formaldehida velja že dve leti za javna naročila.

Capstone mikroturbine problema Formaldehida zaradi svojih ultra nizkih emisij praktično ne poznajo. Na spodnjih dveh povezavah najdete prosto dostopne dokumente v nemškem jeziku.

Dopis združenj BDE, Bioplin, VKU in ASA

Dopis združenja BDEW